výtvarná soutěž Nakresli rally!


< >


5.listopad 2017


Muzeum regionu Valašsko, společně s partnery: JTRT pro s.r.o., Střední škola Kostka, Vsetín, Ústřední Automotoklub České republiky a Autoklub České republiky, vyhlašují čtvrtý ročník výtvarné soutěže „Nakresli rally!“, která doprovází Valašskou rally 2018 (příští rok se jede 23.-25. 3. 2018).

Děti a studenti malují rally, auto-moto-sport, situace fair-play při sportu atd.

Soutěžní práce zasílejte do 28. 2. 2018 tentokrát na adresu: Muzeum regionu Valašsko, p.o., k rukám J. Ševčíkové, Horní náměstí, Vsetín.

UPOZORŇUJEME, že práce zaslané na jinou adresu nebudeme moci zařadit!! –porota se schází ve Vsetíně.

Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhne 19. 3. 2018 v 16.00 hodin v Zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, jako každoročně, za přítomnosti jezdců rally.

Součástí akce bude i zahájení výstavy prací žáků.

Jaroslava Ševčíková

za organizátory