Vyšla publikace k 120. výročí Moravské gobelínové manufaktury


< >


13.březen 2018


V Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze byla pokřtěna obsáhlá publikace Dílo a jeho předobraz, kterou MGM připravilo ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko.

Nejstarší dosud fungující gobelínová dílna v českých zemích si výročí své existence připomíná prostřednictvím rozsáhlé monografie, rozebírající problematiku přepisu výtvarného díla do textilního média.

Kniha je uvedena kapitolou o spolupráci zakladatele dílny Rudolfa Schlattauera s architektem Dušanem Jurkovičem (zpracována M. Lehmannovou), k jehož výročí narození se vydání knihy rovněž vztahuje. Další kapitoly rozebírají tvorbu gobelínových dílen, rozdělenou do čtyř časových celků: období do roku 1921, kdy dílny pracovaly pod vedením (a z odkazu) zakladatele Rudolfa Schlattauera. Druhý časový celek je vymezen působením malíře Jaro Kučery (1922–1945), za jehož vedení bylo v dílnách vytvořeno také značné množství designově velmi progresivních koberců a několik významných monumentálních gobelínových realizací. Třetí, co do rozsahu produkce nejobsáhlejší celek (1946–1991) je ukončen rozpadem Ústředí uměleckých řemesel. Poslední kapitola je věnována období od roku 1993 do současnosti, kdy se dílny ujímá současný ředitel ak. mal. Jan T. Strýček. Kromě této kapitoly, v níž jsou rozebírány jak tapiserie, tak koberce, je v textu oddělena realizace gobelínů (zpracována K. Valouškovou) a koberců (zpracována O. Méhešovou) – původní kobercová tvorba dílen je navíc v takovéto rozsáhlé formě zpracována vůbec poprvé. Samostatnou kapitolu pak tvoří stať věnovaná restaurátorské činnosti, jejímž obsahem jsou i základní přístupy k restaurování tkaného textilního díla. Do obsahu je vřazena studie "MGM – 120 let poté" o proměnách konceptu a významu gobelínové tvorby (zpracována P. Šopákem). Nedílnou součástí publikace je i katalogová část, zpracovaná historičkami umění Muzea regionu Valašsko z dochovaných archivních fondů, archivu MGM a vybraných muzejních sbírek.

Prezentaci při příležitosti slavnostního křtu publikace dne 7. března 2018 zahájila ředitelka UPM Helena Königsmarková, následována Martinou Lehmannovou, která nastínila spolupráci R. Schlattauera s architektem D. Jurkovičem. Po přestavení produkce tapiserií, koberců i restaurátorské činnosti gobelínových dílen ředitelem MGM Janem T. Strýčkem se samotného křtění knihy ujal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Kniha o rozsahu 320 stran, jejíž součástí je i katalog realizací a dochovaných návrhů obsahující téměř 2000 záznamů, je k dostání v Moravské gobelínové manufaktuře ve Valašském Meziříčí a Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Na závěr dubna je připravováno představení publikace přímo v MGM ve Valašském Meziříčí.

Kamila Valoušková, Olga Méhešová