Veřejná zakázka - zhotovitel elektrifikace parku Lešná


< >


31.říjen 2018


Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební činnost. Stavební činnost sestává z výkopových a elektroinstalačních prací. Blíže jsou tyto činnosti popsány v projektové dokumentaci.

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 - krycí list nabídky VZ

Příloha č. 2 - čestné prohlášení (vzor)

Příloha č. 3 - smlouva o dílo

Příloha č. 4 - PD včetně rozpočtů

Příloha č. 5 – závazné koordinované stanovisko

Příloha č. 6 – výpis katastrální mapy

Příloha č. 7 – harmonogram akce

Zpracovanou veřejnou zakázku dle podmínek výzvy doručte nejpozději do 9. 11. 2018 do 12:00 do sídla muzea regionu valašsko na zámek Vsetín (Horní náměstí 2, Vsetín 755 01).

Příjem nabídek do veřejné zakázky byl ukončen.