Veřejná zakázka - TDS a BOZP (ukončená)


< >


5.leden 2018


Veřejná zakázka na služby technického dozoru stavby a zajištění dohledu bezpečnosti ochrany a zdraví při práci, při provádění stavebních úprav na kostele Svaté Trojice ve Valašském Meziříčí.

Výzva k podání nabídky TDS a BOZP

Příloha č. 1 - krycí list nabídky VZ

Příloha č. 2 - čestné prohlášení (vzor)

Příloha č. 3 - příkazní smlouva

Příloha č. 4 - PD včetně rozpočtů

Metodika NPÚ - šindel - tradiční střešní krytina

Zpracovanou veřejnou zakázku dle podmínek výzvy doručte nejpozději do 17. 1. 2018 do 12:00 do sídla muzea regionu valašsko na zámek Vsetín (Horní náměstí 2, Vsetín 755 01).

Zakázka je ukončená, již není možné zasílat další nabídky.