Veřejná zakázka - pořízení nákladního vozidla


< >


15.květen 2019


Veřejná zakázka malého rozsahu na pořízení nákladního vozidla. Specifikace vozidla je popsána v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 - návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 - krycí list

Příloha č. 3 - čestné prohlášení

Zpracovanou veřejnou zakázku dle podmínek výzvy doručte nejpozději do 30. 5. 2019 do 10:00 do sídla muzea regionu valašsko na zámek Vsetín (Horní náměstí 2, Vsetín 755 01).

Veřejná zakázka je aktivní