Valašský Boyard byl dobyt


< >


5.květen 2018


Můj milý žáčku! Lákají tě nesnadné výzvy a troufáš si na zapeklité úkoly? Tak těmito slovy zval k přírodovědné soutěži otec Fouras.

Ve dnech 23. – 27. 4. 2018 proběhla na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí přírodovědná soutěž Valašský Boyard. Tohoto klání, které bylo určeno žákům základních škol, se zúčastnilo přes 200 dětí z různých koutů Valašska, a to ve 4 věkových kategoriích.

Soutěžící rozdělení do 3 – členných týmů nejprve absolvovali okruh zámeckým parkem, kde pro ně byly na několika stanovištích připraveny záludné otázky z botaniky a zoologie. Po zvládnutí testu už je v útulném zámeckém sklepení očekával otec Fouras, od kterého za správné vyluštění hádanky obdrželi klíč. Tyto klíče pak všichni společně směnili za indicie k určení správného hesla. Po krátké celotřídní poradě je heslo vyřčeno. Je ale správné? A už se za zvuku známé znělky boyardy sypou a zámek se otřásá křikem nadšených soutěžících. Na závěr byl vyhlášen nejlepší tým v rámci soutěžící třídy.

Po celotýdenním klání byl v každé kategorii vyhodnocen Nejlepší tým a Nejlepší třída Valašska. V kategorii 2. – 3. tříd se nejlepším týmem stali žáci 3. třídy ZŠ Růžďka Dominik Slováček, Veronika Dřevojánková a Viola Jirglová. Titul Nejlepší třída Valašska vybojovala 3.A ze ZŠ Žerotínova. V kategorii 4. – 5. tříd získaly prvenství se stejným počtem bodů 2 dívčí týmy, oba ze ZŠ Vidče, a to Lea Lachová, Veronika Vaničková a Klára Sušňová. Druhé vítězné družstvo tvořila děvčata Pavla Baslová, Kateřina Stodůlková a Adéla Ondřejová. A i nejlepší třídou Valašska se stala tato 5. třída ze ZŠ Vidče. V kategorii 6. -7. tříd vybojovala prvenství 6. třída ze ZŠ Lešná a její žáci Bonifác Kozub, Tomáš Slovák a Pavel Pernický se stali Nejlepším týmem Valašska. V kategorii 8. -9. tříd zvítězila děvčata ze ZŠ Křižná, a to Dominika Zavičáková, Kateřina Lišková a Sabina Janáková a také jejich třída získala prvenství mezi zúčastněnými třídami.

Vítězům srdečně blahopřeji a poděkování patří všem zúčastněným, kteří na zámek Kinských vnesli skvělou atmosféru. Děkuji i všem kolegům, kteří se na přípravách této akce podíleli.

Valašský Boyard byl dobyt, pokladnice vydala svá tajemství a já se těším na setkání při některé z dalších akcí na zámku Kinských.

Mgr. Květa Zemanová