Úspěšný první ročník festivalu Valašský cestovatel


< >


20.březen 2017


Na zámku Vsetín úspěšně proběhl v pátek 17. 3. 2017 první ročník minifestivalu Valašský cestovatel.

První ročník minifestivalu Valašský cestovatel proběhl v pátek 17. 3. 2017 na zámku Vsetín. Festival byl věnován přežití v drsné přírodě a vzácným hostem akce byl známý český cestovatel, polárník a spisovatel Jaroslav Pavlíček.

Dopoledne proběhla žákovská cestovatelská konference určená pro žáky základních škol, kteří prezentovali své cestovatelské zkušenosti před publikem. Cílem konference je rozvoj a podpora zeměpisných znalostí, získání dovedností k interpretaci cestovatelských zkušeností a vytvoření podmínek pro prezentace žáků na veřejném fóru. Po každé prezentaci byl prostor na diskuzi. Vrcholem programu byla přednáška Jaroslava Pavlíčka o přežití v drsné přírodě. Žáci s konferenčním příspěvkem byli odměněni knihou Jaroslava Pavlíčka „Člověk v drsné přírodě - Průvodce přežitím“. Součástí konference byla také cestovatelská soutěž v prostorách zámku Vsetín a krátké cestovatelské filmy. Žákovskou cestovatelskou konferenci navštívilo 108 žáků a pedagogů ze 4 základních škol a své cestovatelské zážitky prezentovalo celkem 15 žáků.

Odpoledne bylo zahájeno 3 hodinové přednáškové pásmo pro veřejnost s názvem "Přežití v drsné přírodě s Jaroslavem Pavlíčkem". Během programu se účastníci seznámili se základními principy chování v krizových situacích v divočině, které byly demonstrovány na praktických příkladech z polárních oblastí, Sibiře i z karpatských hvozdů. Přednášel známý český polárník, cestovatel a spisovatel Jaroslav Pavlíček spolu s fotografem a cestovatelem Honzou Husákem.

Celá akce byla úspěšná a návštěvníci odcházeli spokojeni a obohaceni o nové znalosti i zážitky.

Mgr. Jan Husák, programový pracovník