Učitelé hledali v muzeu cesty k úspěchu pro každého žáka


< >


2.říjen 2017


V úterý 26. září 2017 se v rámci kampaně „Úspěch pro každého žáka“ sešli učitelé základních a středních škol ze Vsetína v zámku, v prostorách Muzea regionu Valašsko, aby rokovali o možnostech, jak nabídnout každému z žáků ve škole pocit úspěchu.

V úterý 26. září 2017 se v rámci kampaně „Úspěch pro každého žáka“ sešli učitelé základních a středních škol ze Vsetína v zámku, v prostorách Muzea regionu Valašsko, aby rokovali o možnostech, jak nabídnout každému z žáků ve škole pocit úspěchu. Seminář vedli PhDr. Jaroslava Ševčíková, učitelka Střední školy Kostka, a zároveň programová pracovnice Muzea regionu Valašsko a Mgr. Jan Husák, lektor muzea. Akce se konala v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním obvodu ORP Vsetín, pod taktovkou vedoucí oddělení školství MěÚ Vsetín, Ing. Jany Janovské.

Hlavním tématem bylo obohacení školní výuky regionálními podněty, informacemi, ale třeba i zážitky z návštěvy Muzea regionu Valašsko, které sídlí ve vsetínském zámku.

Současná uspěchaná doba klade vysoké nároky jak na učitele, tak i na žáky. Aby byla škola místem, kam chodí drtivá většina žáků ráda, s nadějí na společné příjemně prožité chvíle při výuce, při získávání nových poznatků, dovedností či budování postojů, je třeba stále větší vynalézavosti učitelů. A to vše pod regulacemi a tlakem veřejnosti jak laické, tak i odborné. Motivovat žáky a udržet jejich pozornost, vštípit jim kladný vztah k celoživotnímu vzdělávání, to se mnohým učitelům občas jeví nyní v konkurenci s moderními technologiemi a přetlakem informací okolo nás jako nadlidský úkol. Běžná školní výuka dávno ztratila klasické neoživené frontální pojetí, teď je hlavně o spolupráci. Učitelé využívají moderních přístupů ke vzdělání, které ale stojí i na zapojení jejich okolí, například muzea, snažit se ale musí v neposlední řadě i žáci. Bez vynaloženého úsilí všech zapojených stran nemůže být úspěchu dosaženo.

Výuka dějepisu či přírodovědných předmětů na základě poznatků z regionu může být příjemným zpestřením a také motivací k lepšímu osvojení nových vědomostí. Stojí na propojení oborů, kdy je každý sbírkový předmět diskutován a nahlížen z různých oborů. Není přírodovědy bez dějepisu. Vždyť si konkrétní učivo můžeme přímo prohlédnout, někdy i osahat či seznámit se s prameny historie, které jsou prezentované v expozicích či pečlivě uložené v depozitářích muzea. Takové učení je jistě zajímavější než vědomosti získávané pouze z učebnic či internetu.

Věříme, že z učitelů vsetínských škol, přítomných na semináři, si každý odnesl inspiraci a podněty, které využije ku prospěchu svých žáků, a tím i ku prospěchu svému, protože příjemné klima ve výuce prospívá společné příjemné a smysluplné interakci žáků a učitelů.

PHDr. Jaroslava Ševčíková