Šesté ŽA-BA-KO bylo úspěšné


< >


30.červen 2017


V pondělí 26. června 2017 se v zámku Vsetín konal šestý ročník žákovské badatelské konference, ŽA-BA-KO. Cílem této konference je rozvíjet a podporovat žákovské bádání v přírodovědných oborech a umožnit žákům, aby své poznatky prezentovali před společenstvím vrstevníků, ale i odborníků z praxe či vysokých škol. A to se právě na ŽA-BA-KO již několik let daří.

Pořadateli byli již po šesté LÍSKA, z. s., Muzeum regionu Valašsko, p. o. a Základní škola Vsetín, Sychrov 97, odbornou záštitu nad akcí léta drží Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra biologie, záštitu poskytl poslanec Parlamentu ČR Mgr. Petr Kořenek a žákovskou konferenci pozdravila na dálku také první místostarostka města Vsetína Simona Hlaváčová. Z krajského úřadu Zlínského kraje přijela RNDr. Jarmila Dupejová a konferenci navštívila vedoucí odboru školství a kultury města Vsetín Mgr. Andrea Frňková.

Přes 170 přítomných si vyslechlo jedenáct příspěvků a shlédlo dva krátké filmy, přítomní se dozvěděli například o cestě do Austrálie, o chovu hada ve škole na Ohradě, o tom, že „Jak se do popelnice volá, tak se z ní ozývá“, nebo o sčítání orchidejí či hledání motýla ostruháčka březového v zimě, setkali se s alchymistou z Hovězí, či poznali zvláštní parazitické rostliny okolí Sychrova.

Na konferenci přednášeli žáci z pěti škol, a to ZŠ Vsetín Trávníky, Vsetín Ohrada, ZŠ Hovězí, ZŠ Malenovice a pořádající ZŠ Vsetín Sychrov. Všem patří velké uznání a obdiv přítomných. Jejich prezentace byly zajímavé, i podnětné a pro většinu diváků obsahovaly zcela nové informace. Velké poděkování patří také vyučujícím, kteří žáky vedli, povzbuzovali a podporovali v jejich badatelských aktivitách, protože to není samozřejmostí.

Závěr konference patři prohlídkám expozic a výstav muzea, kterými provázeli jak kurátoři, tak také lektoři a průvodci muzea. Žáci tak navštívili nově otevřenou výstavu Karpatské roubenky, proběhli se zámeckým parkem, vyráběli si typicky valašské ovečky, či prošli etnografickou expozici o zvykosloví na Valašsku.

Jaroslava Ševčíková