Sedmé kolo přírodovědné soutěže Jaloveček mělo rekordní počet účastníků


< >


16.březen 2018


Dne 14. a 15. března 2018 se vsetínský zámek naplnil téměř 200 žáky ze 20 škol, kteří v týmech soutěžili ve znalostech vody a života kolem ní. Soutěž je určena pro žáky 1. a 2. stupňů ZŠ.

Sedmé kolo přírodovědné soutěže Jaloveček mělo rekordní počet účastníků Dne 14. a 15. března 2018 se vsetínský zámek naplnil téměř 200 žáky ze 20 škol, kteří v týmech soutěžili ve znalostech vody a života kolem ní. Soutěž je určena pro žáky 1. a 2. stupňů ZŠ.

„Na programu byla úvodní motivační přednáška, písemný test a praktické úkoly v prostorách zámku i zámecké věže. Žáci plánovali protipovodňová opatření, balili evakuační zavazadlo a samozřejmě určovali živočichy z okolí vod“, uvedl hlavní pořadatel soutěže Mgr. Jan Husák.

Informace z motivační přednášky a vlastní znalosti se účastníkům soutěže hodily v soutěžním testu plném doplňovaček a kvízů. Při plnění testových i praktických otázek bylo také důležité, aby týmy spolupracovaly a dobře si úkoly rozdělily.
Po přestávce se soutěžící dozvěděli správné odpovědí. A co by to byla za soutěž bez slavnostního vyhlášení vítězů a udílení diplomů a cen. V kategorii 1. stupeň ZŠ se na prvním místě umístilo družstvo Bobři ze ZŠ a MŠ Loučka, druhé místo vybojovaly Žabičky ze ZŠ Starý Jičín a na třetím místě se umístili Mloci ze ZŠ Valašská Polanka. V kategorii 2. stupně ZŠ na prvním místě zazářilo družstvo Líní Líni ze ZŠ Valašská Polanka, tým Ledňáčci ze ZŠ Valašská Polanka obsadilo druhou vítěznou pozici a na třetím místě se umístil tým Starojičané ZŠ Starý Jičín.

Velké poděkování patří všem, kdo se na akci podíleli, pomáhali při ní a také ji podpořili. Za ceny děkujeme týdeníku Jalovec, občanskému sdružení Líska, Valašskému Ekocentru - ČSOP Valašské Meziříčí, s.p. Lesy ČR a samozřejmě Muzeu regionu Valašsko, p. o. Děkujeme také paním učitelkám za pomoc při organizaci, za přípravu dětí na soutěž a samozřejmě také samotným soutěžícím za nadšení, s jakým se do soutěžního klání pustili.

Milí mladí znalci přírody, na dalším kole soutěže Jaloveček nashledanou!
za organizátory Mgr. Jan Husák