Rozpočet PO na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu PO na roky 2020-2021


< >


20.prosinec 2018


schválený rozpočet příspěvkové organizace na roky 2018-2021

Návrh rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a upraveného rozpočtu PO (zohledňující odsouhlasené úpravy rozpočtu PO za období 1-10/2018) byl projednán na zasedání Rady ZK dne 17. 12. 2018.