Od pračlověka k archeologovi


< >


14.květen 2017


Projekt s názvem Od pračlověka k archeologovi představí archeologii nejen jako moderní vědu, ale také umožní návštěvníkům zažít tuto vědu na vlastní kůži pomocí experimentálních výrobních postupů. Taktéž zodpoví asi nejznámější laickou otázku směrovanou na archeologa „Jak to můžete vědět?“.

Projekt je dotován z programu Ministerstva kultury ČR „Kulturní aktivity - podprogram „Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví“ pro rok 2017. Náklady na projekt jsou 72 094 Kč. Základem materiální části budou tři sady předmětů, navazující na archeologickou situaci regionu Valašsko. První celek představuje ateliér výrobce pazourkových nástrojů z doby kamenné, druhý dílnu měditepce z doby měděné a poslední část hrnčířskou dílnu ze středověku.

Každý celek se skládá z výrobní části, kde je možné provádět experimentální archeologii, čímž se návštěvníci seznámí jednak s výrobními procesy i postupy, a jednak si utvoří komplexní povědomí o vyrobeném předmětu a pochopí jeho vztahy s okolím. Výzkumná část se zaměří zejména na vysvětlení procesu archeologizace (archeologické transformace a archeologická metoda – způsob, jak se z předmětu živé kultury stane archeologický artefakt a jeho následné interpretace pomocí exkavačních a interpretačních postupů). Návštěvníci dostanou dřevěný box, ve kterém bude naaranžován archeologizovaný výrobní celek, ve kterém si zkoušeli experimentální archeologii. Následně exkavují archeologickou situaci, která představuje analogii k jejich experimentu. Pomocí pracovního listu ve formě archeologického deníku se jim díky jejich vlastní činnosti vysvětlí základní principy archeologické vědy, a to jak terénní, tak i badatelské.

Vytvořené výukové materiály budou využitelné při lektorských programech, workshopech, výstavách i akcích pro veřejnost. Výstupy projektu jsou cílené na žáky základních škol, studenty středních škol a pro širokou laickou i odbornou veřejnost. Společně získané zkušenosti na bázi žák – pedagog – lektor budou také vhodnou diskusní bází pro projekt dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které naše muzeum také pořádá pod záštitou MŠMT ČR.

Mgr. Samuel Španihel