Od pračlověka k archeologovi


< >


10.listopad 2017


Třetí říjnovou sobotu se po celém světě slaví Mezinárodní den archeologie. Univerzity, muzea a všemožné archeologické organizace otvírají své dveře vědychtivým zájemcům.

Minulý rok se naše muzeum připojilo k tomuto svátku celodenním programem pro školy a veřejnost. Pozitivní hodnocení pedagogů a také žáků nás inspirovalo i k letošní účasti.

Díky tomu, že Ministerstvo kultury České republiky podpořilo náš projekt „Od pračlověka k archeologovi“ v rámci programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (CES), mohli jsme náš druhý mezinárodní den archeologie pojmout ve velkém stylu, a to nejen ve Valašském Meziříčí, ale také ve Vsetíně, kde se akce zaměřená na archeologii odehrála poprvé. Základní myšlenkou projektu je maximální zkušenost žáka s archeologií jako celkem. Kromě experimentální archeologie, kde si bylo možno vyzkoušet štípání pazourku, řezání jelení kůže, studené opracování mědi a výrobu i zdobení keramiky středověkými technikami, byla k dispozici poznávačka dobových artefaktů a velké pískoviště se simulací archeologického naleziště.

Právě v pískovišti probíhala nejdůležitější část celého vzdělávacího procesu, žáci odkrývali ateliér pravěkého výrobce štípané industrie a dílny měditepce z pozdní doby kamenné a středověkého hrnčíře. Díky tomu, že si žáci v rámci experimentální části vyzkoušeli práci s analogickými artefakty, mohli pak v pískovišti jednotlivé nálezy pojmenovat a následně interpretovat celou situaci. Touto hravou formou si osvojili základní teorie o archeologické transformaci, laicky řečeno získali odpověď na věčnou otázku „A jak jste na to přišli?“ K dispozici byly pro návštěvníky nachystané metodické a pracovní listy, které rozvíjejí transformační teorie a usazují jednotlivé předměty a simulované lokality do časoprostorového rámce Valašska skrze tajenky, doplňovačky a jiné drobné hříčky.

Kromě dopoledního programu pro školy proběhly dvě přednášky pro veřejnost s názvem „Co nového v archeologii na Valašsku?“, kterých se účastnili převážně dospělí zájemci o archeologii, zejména ti, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu, respektive k lopatě.

Výsledkem šestidenního programu je bezmála 600 spokojených návštěvníků. Mezinárodním dnem archeologie však projekt „Od pračlověka k archeologovi“ neřekl své poslední slovo. Ukončením celého projektu bude workshop štípání kamenných nástrojů pod vedením archeologa a zkušeného výrobce štípané industrie, který proběhne v závěru tohoto kalendářního roku.

Mgr. Samuel Španihel

Archeolog Muzea regionu Valašsko