Ocenění bezpříspěvkových dárců krve v zámku Vsetín


< >


14.září 2017


Okresní spolek Českého červeného kříže, společně s Nemocnicí Vsetín, Městem Vsetín, Muzeem regionu Valašsko, VaK Vsetín a dalšími zapojenými organizacemi ocení bezpříspěvkové dárce krve, tedy ty vzácné lidi z oblasti celého okresu Vsetín, kteří darují krev bez nároku na odměnu.

Po cestách okresu Vsetín chodí v letošním roce 120 těchto hrdinů nové doby, kteří nabízejí nezištně kus sebe pro záchranu zdraví a často i životů druhých.

Bronzovou plaketu prof. doktora Jana Jánského obdrží 62 dárců za dosažených 10 odběrů, 27 dárců obdrží stříbrnou za 20 odběrů a 23 dobrovolných dárců krve podrží zlatou Jánského plaketu za 40 odběrů krve. Mezi námi jsou ale i tací, kteří si odnesou Zlatý kříž ČČK třetí třídy za 80 odběrů, těch je v letošním roce 7. Zlatý kříž druhé třídy za 120 odběrů obdrží jeden dobrovolník, který ho převezme v rámci krajského oceňování ve Zlíně.

Se všemi takto oceněnými se na Vsetíně setkáme ve čtvrtek 14. září 2017 v 15.00 hodin v zámku Vsetín, v prostorách Muzea regionu Valašsko, kde dobrovolní dárci krve obdrží nejen své zasloužené ocenění, ale budou mít možnost seznámit se s výstavami a expozicemi muzea. Slavnostnímu odpoledni dodá radost a energii vystoupení malých Broučků, dětí ze ZŠ Sychrov, pod vedením paní učitelky Denisy Rýzové a také vystoupení mladých umělců z Alceda Vsetín.

Bezpříspěvkových dárců krve si velmi vážíme, mnohým z nás, či našim přátelům, již svým nezištným darováním krve uchránili zdraví a možná i život.

Pokud máte zájem více se o dárcovství krve dozvědět, popř. objednat si přednášku či besedu, ozvěte se předsedkyni Oblastního spolku ČČK ve Vsetíně, tím podpoříte činnost spolku: http://www.cervenykrizvsetin.eu/cinnost/ Na účast všech oceněných a vyznamenaných se organizátoři velmi těší a budou rádi, když i zaměstnavatelé či přátelé dobrovolných dárců projeví o jejich aktivity zájem. Vzhledem ke kapacitě sálu ale prosí hosty o nahlášení účasti na akci na adresu: vsetin@cervenykriz.eu, popř. telefonicky. Kontakty na stránkách OS ČČK Vsetín: http://www.cervenykrizvsetin.eu/

Oceněným blahopřejeme a děkujeme.

Oblastní spolek ČČK, Vsetín