Obchůzka Mikulášů v Lužné


< >


5.prosinec 2017


Z dokumentace mikulášské obchůzky v Lužné v roce 1967 a 2017

Předvečer svátku svatého Mikuláše je už tradičně věnován obchůzce mikulášských družin. Ve vsetínském okrese jsou však místa, která už mají mikulášské obchůzky za sebou. Jedná se o obce Hornolidečska, kde obvykle létání Mikulášů, jak se tu obchůzkám nejčastěji říká, probíhá o víkendu před 6. prosincem.

Jednou z těchto obcí je i Lužná, kam se v neděli 3. prosince 2017 po dlouhých 50 letech vydali tento zvyk dokumentovat pracovníci vsetínského muzea.

Specifikem mikulášské obchůzky v Lužné je ustálený počet postav, kterých je vždy 6 (na rozdíl od ostatních obcí Hornolidečska, kde bývá masek více a jejich počty kolísají). Podle jedné ze starších lužanských respondentek je 6 postav proto, „že Mikuláša je šestého.“

Postavy mikulášské družiny jsou obdobné jako v dalších vesnicích na Hornolidečsku, liší se ale od známé trojice Mikuláš, čert a anděl, které obcházejí na většině území Valašska.

Mikulášský průvod obvykle vedou 2 koníci – bílý a černý. Tyto postavy připomínající jezdce na koni pravděpodobně zpodobňují tureckého nájezdníka a odkazují na vpády Turků, kteří v minulosti plenili území jižního Valašska.

Za koníky jde maska nosiče oděného v ovčí kožešiny. Jeho atributem je pytel, do nějž dříve sbíral získané obilí, a bič, kterým shání koníky dohromady.

Chybět samozřejmě nemůže čert, který je v Lužné, na rozdíl od ostatních obcí Hornolidečska, pouze jediný. Výrazným znakem této postavy je kožešinová obličejová maska s výraznýma velkýma očima a velké množství ovčích zvonců, které vydávají hrůzu nahánějící zvuk charakteristický pro mikulášské obchůzky v této oblasti.

Ústřední maskou je Mikuláš, jenž je tu nazývaný Svatý. Ten rozdává sladkosti, které nosí v látkovém ranci.

Mikulášskou skupinu pak uzavírá smrt, která je v Lužné nazývána též jako krkaňa, a to kvůli zvuku, jenž při létání vyluzuje – krrrrr. Smrt je oděna celá v bílém a jejími atributy jsou kosa a brousek. Tato postava nenavštěvuje obydlí, v nichž v daném roce někdo zemřel, aby nenavštívila dům víckrát do roka.

Funkci těchto šesti luženských mikulášských postav popsala zdejší pamětnice takto: _"Smrtka zebere, dá Svatému a ten bílý koník odnese do nebe. A zase čert zebere, dá nosičovi do pytla a dá ho černému koňovi a on ho donese do pekla"._

Srovnáním s fotografiemi z roku 1967, kdy byla muzeem v Lužné prováděna poslední dokumentace, se jejich vzhled téměř nezměnil.

Dle sdělení pamětníků je tradice mikulášských obchůzek v obci stará asi 130 let, písemné prameny, které by to potvrdily, však chybí. A jaká je jejich budoucnost? Poté, co jsme v roce 2017 v Lužné dokumentovali několik výročních zvyků a poznali jejich aktéry, snad můžeme napsat, že v blízké budoucnosti zánik této starobylé adventní tradice nehrozí.

Celá mikulášská sestava z Lužné bude 10. 12. 2017 k vidění i na vsetínském zámku na akci Zámecké adventní kouzlení 2017.

Mgr. Milada Fohlerová

etnograf Muzea regionu Valašsko