Nový nález ve sbírkách Muzea regionu Valašsko


< >


31.červenec 2017


Díky jednomu z našich aktivních spolupracovníků se nám opět podařilo doplnit archeologickou mapu o novou, významnou značku v okrese Vsetín. Nález fragmentu kamenné sekerky a několika keramických střepů v obci Podolí posouvá dějiny osídlení katastru obce o několik tisíc let do minulosti.

Pro připomenutí, nejstarší doklad o osídlení obce pochází až z pozdního středověku, konkrétně z roku 1370, kdy na místní tvrzi sídlí man olomouckého biskupa Šebor z Podolí. Nedávný nález však spadá do staršího až středního eneolitu, neboli doby měděné, konkrétně do kultury s nálevkovitými poháry (4300 př. n. l. – 2800 př. n. l).

Nositelé této kultury regionu dorazili z oblasti Moravské brány, kde ve vesnici Hlinsko u Lipníka nad Bečvou stálo jejich významné opevněné hradiště. Konkrétně v naší oblasti předpokládáme dvě neopevněná sídliště, která byla určena na základě početných nálezů kamenných nástrojů, a to štípaných i broušených. Jedná se tedy o čepele, škrabadla, ale také o robustní sekeromlaty určené k dřevařství a boji. Jde o více poloh jihozápadně od Kelče a lokalitu Ve slínech u Kunovic.

Zatím nemůžeme říct, jaký účel plnila podolská lokalita pro lid s nálevkovitými poháry, protože máme jenom výše zmíněné nálezy. Jestli jde o hradiště, sídliště, pozorovací bod, nebo jenom o náhodný výskyt jednotlivce bude otázkou pro budoucnost. Místo nálezu leží na okraji osídlení, vzdálené cca 4 kilometry od osady Ve slínech, což je úsek urazitelný za méně než hodinu, takže nemuselo jít o samostatnou jednotku, ale jenom o součást většího krajinného celku. Taktéž to mohla být jenom náhodná zastávka, jak bychom řekli dnes – „turistická pauza“.

Mgr. Samuel Španihel