Novinky ze zámecké expozice


< >


10.duben 2017


Expozici v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí obohatily barokní číše a zajímavé portréty z počátku 19. století.

Při návštěvě zámku Kinských zvou průvodci návštěvníky do pokojů v prvním patře, kde v expozici Jak se žilo na zámku mohou vstřebat atmosféru doby, kdy zámek obývali původní majitelé: hraběcí rod Kinských z Vchynic a Tetova a později rodina hraběte Seilern-Aspanga. Expozice je to stálá, nicméně čas od času se v ní objeví něco nového, nač stojí za to se přijít podívat. Před nedávnem zde našly své místo dvě protějškové olejomalby a soubor broušeného barokního skla.

Kinští získali v roce 1815 alodní panství meziříčsko-rožnovské a spolu s ním i budovu dnešního zámku, jemuž dali jméno. A s hospodařením na relativně rozsáhlém panství souvisí i ony zmíněné obrazy. Jedná se o nejstarší dochované podobizny majitelů rožnovské papírny, která (založena v roce 1664) patří k nejstarším papírnám na Moravě. Portrétovanými jsou manželé Fassmanovi, s jejichž jménem byla papírna spojena téměř 200 let, než před sedmi lety ukončila svůj provoz. Původně papírenský mistr Jan Fassman (1778–1840) se v roce 1811 oženil s Pavlínou (Marií Pavlínou), dcerou Kryštofa Kieslinga. Ten papírnu odkoupil od hraběte ze Žerotína jako dědičný majitel v roce 1786. Manželům Fassmanovým pak manufaktura připadla v roce 1812, po smrti vdovy po Kryštofovi Kieslingovi. Obě malby pochází z doby kolem roku 1811 a patří k nemnoha regionálním dokladům empírové portrétní malby z měšťanského prostředí. Při nedávném konzervátorském zásahu, který spočíval především v očištění, sejmutí svrchní vrstvy zažloutlého laku a fixaci zteřelého podkladu, vyšla najevo jak původní barevnost pláten, tak neduhy klasické malířské techniky. Olejové barvy totiž časem pomalu zprůsvitní – záleží na použitém pigmentu a množství obsahu oleje v barvě (kterou si malíři zpravidla míchali sami). Na malbě, která po celou dobu své existence nebyla restaurována, místy prosvítá původní červenohnědý podklad, a to především obličejových partiích.

S hospodařením na meziříčsko-rožnovském panství souvisí i další novinka v expozici. Je jí skleněný pohár s malbou zachycující sklárny ve Valašském Meziříčí – Krásně. Sklárny byly po složitých jednáních s městem a snadné dohodě s provozovatelem (tj. firmou S. Reich & Co, která v té době vedla i Kinského sklárnu ve Velkých Karlovicích) uvedeny do chodu v roce 1855. Na poháru je zachycena jak samotná huť (černě malovaná kouřící budova v pozadí), tak i tzv. panský dům (vlevo v popředí), kde sídlila rodina Reichova. Sklenice pochází asi 60. let 19. století.

Své místo ve šlechtickém interiéru našly i nejstarší skleněné číše z muzejních sbírek – tři broušené barokní poháry. Poháry z čirého skla mají v nodu stopky zataveny rubínové spirály a celý povrh číše je zdoben bohatou ornamentální řezbou. Svým charakterem odkazují ke slezským řezaným číším z 1. třetiny 18. století. O jejich skutečném původu či původních majitelích však nemáme dochovány žádné konkrétní zprávy.

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí je otevřen denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin, a pokud se na prohlídku chystáte třeba se školní třídou, můžete si (po předchozí domluvě) atmosféru zámku užít třeba v doprovodu samotné hraběnky Kinské http://www.muzeumvalassko.cz/lektorske-programy-valasske-mezirici/z-pohadky-do-pohadky/.

Mgr. Kamila Valoušková

historik umění MRV