Návrh rozpočtu PO na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO na roky 2020-2021


< >


30.listopad 2018


dokumenty související s realizací plánovaného rozpočtového procesu příspěvkové organizace na roky 2018-2021

Dokument bude projednán a schvalován na zasedání Rady ZK dne 17. 12. 2018

Přílohou dokumentu je přehled mimořádného financování provozních nákladů a výnosů v roce 2020 a 2021 (s dopadem do střednědobého výhledu rozpočtu PO nad rámec návrhu rozpočtu PO na rok 2019), a to ve formě významných dopadů plynoucích z aktuálně schválených investičních záměrů do provozních nákladů a výnosů PO.

Návrh 1. upraveného rozpočtu PO na rok 2018 (zahrnující odsouhlasené úpravy rozpočtu za období 1-10/2018): jedná se o 1. úpravu rozpočtu PO na rok 2018 projednaného a schváleného Radou ZK dne 18. 12. 2017.