Na zámku soutěžili mladí přírodovědci ve znalostech lesa


< >


5.prosinec 2018


Dne 22. a 30. listopadu 2018 se vsetínský zámek naplnil téměř 200 žáky ze 20 škol, kteří v týmech soutěžili ve znalostech prověřovali své znalosti o lese a živou v něm.

Dne 22. a 30. listopadu 2018 se vsetínský zámek naplnil téměř 200 žáky ze 20 škol, kteří v týmech soutěžili ve znalostech prověřovali své znalosti o lese a živou v něm. Soutěž je určena nejen pro žáky 1. a 2. stupňů ZŠ. „Na programu byla úvodní motivační přednáška, kde se žáci dozvěděli o mimo jiné i o současném stavu našich lesů. Následoval písemný test a praktické úkoly v prostorách zámku i zámecké věže. Žáci poznávali stopy i hlasy zvěře a samozřejmě určovali lesní živočichy a rostliny“, uvedl hlavní pořadatel soutěže Mgr. Jan Husák. Informace z motivační přednášky a vlastní znalosti se účastníkům soutěže hodily v soutěžním testu plném doplňovaček a kvízů. Při plnění testových i praktických otázek bylo také důležité, aby týmy spolupracovaly a dobře si úkoly rozdělily.
Po přestávce se soutěžící dozvěděli správné odpovědí. Soutěž byla zakončena slavnostním vyhlášením vítězů a udílením diplomů a cen. V kategorii 1. stupeň ZŠ se na prvním místě umístilo družstvo Koumáci ze ZŠ Vidče, druhé místo vybojovalo družstvo ze ZŠ Salvátor a na třetím místě se umístili Ježci ze ZŠ Neubuz. V kategorii 2. stupně ZŠ na prvním místě zazářilo družstvo Starojičané ze ZŠ Starý Jičín, tým Palouček ze ZŠ Loučka obsadilo druhou vítěznou pozici a na třetím místě se umístil tým Ursusi ze ZŠ Videčská, Rožnov pod Radhoštěm. Velké poděkování patří všem, kdo se na akci podíleli, pomáhali při ní a také ji podpořili. Za ceny děkujeme Týdeníku Jalovec, s.p. Lesy ČR a samozřejmě Muzeu regionu Valašsko, p. o. Děkujeme také paním učitelkám za pomoc při organizaci, za přípravu dětí na soutěž a samozřejmě také samotným soutěžícím za nadšení, s jakým se do soutěžního klání pustili. Milí mladí znalci přírody, na dalším kole soutěže Jaloveček nashledanou!
za organizátory Mgr. Jan Husák