Mezinárodní projekt Kniha je kamarád


< >


23.březen 2017


Základní škola Vsetín, Sychrov 97, Muzeum regionu Valašsko, p. o. a spisovatelka Šárka Junková vyhlásili v záři 2016, pod záštitou Obce spisovatelů ČR, tradiční mezinárodní nesoutěžní projekt mladých čtenářů Kniha je kamarád.

Základní škola Vsetín, Sychrov 97, Muzeum regionu Valašsko, p. o. a spisovatelka Šárka Junková vyhlásili v záři 2016, pod záštitou Obce spisovatelů ČR, tradiční mezinárodní nesoutěžní projekt mladých čtenářů Kniha je kamarád.

Cílem projektu je doporučit si vzájemně knihy.

Do letošního ročníku projektu bylo zasláno 958 soutěžních prací od jednotlivců, ale i kolektivů z celé České republiky, Slovenska a Polska. Z toho porota složená z autorů, zástupců vydavatelství i čtenářů ocenila 30 prací, skvělých a sugestivních doporučení, a to na základě toho, že sám porotce měl prostě chuť si doporučenou knihu přečíst.

Všechny zájemce srdečně zveme na „počteníčko“ a setkání s knihou ve středu 22. března, ve čtvrtek 23. března a v pátek 24. března 2017, vždy od 16.00 hodin v zámku Vsetín.

V rámci měsíce března - měsíce knih a čtenářů - si něco přečteme a prohlédneme si písemná či obrázková doporučení knih, která vytvořili mladí čtenáři.

Pokud máte chuť, vezměte svou oblíbenou knihu a doporučte nám ji!

Těšíme se na setkání.

Vstup na tuto akci zdarma.

V rámci akce budou předána ocenění vítězům mezinárodního projektu Kniha je kamarád. (vyhodnocení v příloze)

Za organizátory: Jaroslava Ševčíková