Kouzelná zahrada – výstava Jaroslavy Frankové


< >


4.duben 2018


Bývalá pedagožka výtvarného oboru na vsetínské Základní umělecké škole vystavuje v Galerii Stará radnice ve Vsetíně.

Od 5. do 29. dubna je v Galerii Stará radnice (Dům kultury Vsetín) zpřístupněna pod názvem "Kouzelná zahrada" výstava kreseb, maleb a textilních aplikací známé vsetínské výtvarnice a někdejší učitelky zdejší Základní umělecké školy paní Jaroslavy Frankové (* 1945).

Vystaveno je přes 50 děl a jak název výstavy napovídá, její jádro tvoří kolekce obrazů s dekorativně pojednanými květinovými motivy. Jaroslava Franková je vytvořila mezi lety 2012 až 2018 a převažuje mezi nimi tvorba z autorčina velmi plodného období – z roku 2015, kdy se vedle kresby na papíře intenzivněji věnovala i kresbě a malbě na plátno. Škálu výtvarných technik v posledních letech rozšířila i o šablonou malbu, kterou označuje termínem "potisky" a kterou se zabývala již v 70. a 80. letech. Kromě toho se ve svém díle navrací také k textilní aplikaci a zmíněné techniky vzájemně kombinuje. Vystavený "květinový" soubor doplnila dále o jedinečné a doposud na veřejnosti neprezentované ukázky své šablonové malby z počátku 80. let (česající se dívka, pár gepardů) a také o své další, v současnosti oblíbené náměty – obrazy ještěrek a znamení zvěrokruhu.

Jaroslava Franková vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (obor modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků). Po roční praxi v obuvnickém průmyslu, kdy v polovině 60. let pracovala v závodě v Třebíči-Borovině, se vratila do Vsetína a založila výtvarný obor na vsetínské i na rožnovské Lidové škole umění. Svůj profesní život tak plně zasvětila výtvarné výchově dětí, které pod jejím vedením získávaly za své školní práce řadu významných ocenění, a to i na mezinárodních soutěžích a přehlídkách dětské tvorby, např. v posledních letech jejího pedagogického působení si děti odnášejí jedny z prvních cen ze soutěže v Indii a Egyptě. Za více než čtyřicet let (1965–2007) prošel jejím ateliérem bezpočet žáků a mnozí z nich si výtvarnou tvorbu zvolili za své životní povolání (např. akad. malíř Miroslav Adámek, architekt Libor Sošťák či keramička a ilustrátorka Ludmila Vašková).

Paralelně s pedagogickou činností se věnovala i své volné umělecké tvorbě, a to především kresbě, ale také technice "potisku" na plátnový podklad, popř. i v kombinaci s textilní aplikací. Své poetické a dekorativně kultivované dílo zpočátku prezentovala na veřejnosti a samostatně vystavovala v roce 1969 v Prostějově a o dva roky později v Olomouci, poté se účastnila dvou souborných výstav ve Vsetíně. Od poloviny 70. let byla ovšem nucena stáhnout se z rodinných důvodů do ústranní a tvořila jen pro radost svých nejbližších, přátel a žáků. Téměř po třicetileté pauze vystoupila opět na veřejnosti až v roce 2003, kdy vystavila drobné dekorativní práce ve vsetínském zámku na komorní výstavě příznačně nazvané "Kresby pro děti". První velkou samostatnou výstavu ji uspořádala soukromá Galerie V Poschodí Knihkupectví Malina ve Vsetíně (2008) a následovaly výstavy ve věži vsetínského zámku, v muzeu ve Velkých Karlovicích, v novohrozenkovském památníku, na zámku v Lešné či naposledy ve vsetínském Kině Vatra (2017).


Mgr. Olga Mehešová