Jubilejní číslo vlastivědné revue Valašsko již brzy v prodeji


< >


18.květen 2018


Nové číslo muzejního časopisu bude poprvé k dostání ve vsetínském zámku na akci Vsetínská noc 2018, a to v pátek 25. května.

Populárně-naučný časopis revuálního charakteru vydává Muzeum regionu Valašsko již dvacet let, a to od podzimu roku 1998. Letošní jarní číslo je v pořadí čtyřicáté, tedy jubilejní. Pro časopis je specifické zaměření na náš region a má širokospektrální tematický i popularizační záběr. Převažují v něm příspěvky z oboru tzv. společenských věd, tj. z historie, umělecké historie, etnografie aj., ale zastoupeny jsou rovněž články přírodovědného charakteru. Obsah zpestřují tradiční i novější rubriky, jako např. Čím je pro mne Valašsko, návštěva V ateliéru, Navštivte – pozvání na výlet či Folklorní momentky.

A na co se v novém čísle můžete těšit? S kořeny, historií i současností radhošťské symboliky vás seznámí Adam Muras a do doby před 150 lety, kdy byl položen základní kámen z Radhoště ke stavbě Národního divadla v Praze, vás zavede Josef Kramář. O znovuzaložení Jednoty Československé obce legionářské ve Valašských Kloboukách se dočtete v příspěvku Miroslava Maňase. Jedno z letošních významných výročí české historie připomene kolekcí fotografií na téma Srpen 1968 Pavel Mašláň.

Volnou trilogii Lukáše Perutky uzavírá článek Ve stínu mrakodrapů – Eduard Kavan a jeho cesta do Spojených států. K problematice počešťování škol se vážou hned dva příspěvky, a to od valašskoklobouckého historika Petra Odehnala „Prosíme, aby naše dítky na základě jazyka svého mateřského vychovávány a vyučovány byly“ a od Jana Matyáše pokračování seriálu Zapomenutí absolventi dřevařské školy.

O rukodělné výrobě textilu na Valašsku se můžete více dozvědět z článku Krosienka a vsetínské muzeum od Milady Fohlerové či z rozhovoru s tkadlenou Petrou Pilnou od Ivany Spitzer Ostřanské. Jedna z novějších rubrik Folklorní momentky je tentokrát věnována v článku Pavla Tomečka Škole mladých odzemkářů.

Rozhovor s vůdčími osobnostmi Fotoklubu Vsetín k deseti letům jeho trvání připravila Olga Mehešová. Dalšího jubilujícího – výtvarníka Josefa Ruszeláka přibližuje článek Tomáše Mikulaštíka.

O vzácném daru do umělecké sbírky valašskomeziříčského muzea z pozůstalosti po hudebním skladateli Petru Hapkovi referuje a jeho rozbor podává Kamila Valoušková. Jako kurátorka fondu tapiserií v rubrice Za tajemstvím depozitářů "odtajňuje" techniku tkaní unikátního hedvábného gobelínu Dopoledne Velkého pátku. A coby kurátorka valašskomeziříčské výstavy ilustrátorky Magdy Veverkové položila vystavující autorce několik otázek v rubrice V ateliéru.

Rubrika Z publikací seznamuje s knihami Václava Michaličky o kopřivě, Lenky Drápalové a rožnovského muzea o kroji, Daniela Drápaly o portáších, Oldřicha Šuleře o muzikantovi Janu Pelárovi a Ivany Spitzer Ostřanské o vzpomínkách sochaře L. Christa na městečko Krásno. Velký publikační počin ze závěru loňského roku – reprezentativní monografii, kterou vydala Moravská gobelínová manufaktura zejména ve spolupráci s Muzeem regionu Valaško při příležitosti letošního 120. výročí založení Schlattauerovy gobelínové dílny, recenzuje příspěvek Tomáše Mikulaštíka.

V rubrice Muzeum a škola pokračuje seriál Archeologie Valašska příspěvkem o době železné od Samuela Španihela. Nad edukačními principy ZŠ Integra Vsetín a 25 let její existence se ve svém článku zamýšlí ředitel školy Libor Podešva.

Z přírodovědných článků se můžete těšit např. na Obojživelníky a plazy valašských pastvin a luk od Karla Pavelky a na rubriku Příroda s prožitkem, kterou Bohdana Šimčíková tentokrát věnovala starým a krajovým odrůdám.