Ekologická olympiáda 2018


< >


25.říjen 2018


Muzeum regionu Valašsko bylo opět spolupořadatelem již 24. ročníku krajského kola Ekologické olympiády ve Zlínském kraji.

Tak jako každoročně se pracovníci Muzeum regionu Valašsko podíleli na organizaci Krajského kola Ekologické olympiády. Letos se konal už 24. ročník a letošní téma bylo Management v ochraně krajiny.

Ve čtvrtek 18. 10 se do Valašských Klobouk sjelo 10 čtyřčlenných týmů z celého kraje. Čtvrtek bývá tradičně na této olympiádě ve znamení teorie. Studenti se letos museli opět vyrovnat s ústním a písemným testem, opravou chyb v textu, ale nově i s počítačovou hrou. Ve večerních hodinách je čekala zajímavá motivační přednáška o managementu ochrany Bílých Karpat a specifický a obávaný úkol, kterým je každoročně sehrání recesistické scénky, tentokrát na téma Pásli ovce Valaši.

V pátek studenty a jejich učitele pořadatelé vyvezli na Královec a seznámili je s lokalitami, které měly být předmětem řešení nejdůležitějšího praktického úkolu. V PR Ploščiny a v rezervaci Ščúrnica sbírali potřebné informace ke zpracování návrhu managementu ochrany přírody těchto lokalit. Samotné návrhy pak soutěžní družstva zpracovávali na Envicentru Pro krajinu ve Vysokém Poli, kam se všichni přemístili po poledni. Mezitím čekal na všechny úkol, který vyžadoval manuální zručnost. Studenti odstraňovali náletové dřeviny a jejich učitelé, kteří byli také součástí týmu, naopak sázeli ovocné stromky - samozřejmě "na body". Družstva také musely absolovovat poznávačku rostlin, živočichů a přírodnin.

Ve večerních hodinách olympionici předvedli své argumenty a řečnické dovednosti před porotou, protože závěrečným úkolem byla obhajoba jednotlivých zpracování návrhů praktického úkolu.

Soutěž je třídenní a tak vyhláčení výsledků probíhalo v sobotu 20. 10. ráno. Letošními vítězi se stali nováčci v soutěži z Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm. Druzí byli studenti z Gymnázia JAK s právem SJZ Uherský Brod a na třetím místě se umístilo družstvo z Gymnázia JP Slavičín.

Tato soutěž by se nedala realizovat na této úrovni bez obětavé spolupráce pořadatelů, dobrovolníků a bez finanční podpory Zlínského kraje a sponzorů. Všem, kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému průběhu, patří velký dík.

Mgr. Jan Husák

(inspirováno na základě TZ Gymnázia Valašské Klobouky, Mgr. Irena Sucháčková, https://www.gymnazium-vk.cz/aktuality/ekologicka-olympiada-2018/)