Lektorské programy pro MŠ, ZŠ a SŠ

Lektorský program | Lektorské programy pro MŠ, ZŠ a SŠ | 1.září 201630.červen 2017, Zámek Vsetín, bez bližší specifikace | #
Lektorský program je doplněna programem pro školy  /  Enviromentální střediska Modrásek

Lektorský program právě probíhá.


Kontakt

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Horní nám. 2
755 01 Vsetín
Česká republika

Tel: +420 571 411 690
Email:


GPS (lat,lon): 49.340951,17.999361

Otevírací doba

Otevřeno máme úterý - neděle od 9 do 17 hodin.


Zajímají Vás další podrobnosti o objektu "Zámek Vsetín"? Navštivte stránku s detailním popisem.

Vážení pedagogové, dovolte, abychom Vám, jako každoročně, nabídli programy pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ

Nabídka lektorských programů a akcí na školní rok 2016/17

Programy pro žáky jsou určeny jak dětem z mateřských, tak i základních škol a také středoškolákům. Je možné je využít v rámci výuky, k doplnění učiva, k realizaci vybraných průřezových témat i k rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Vzdělávací lektorské programy jsou zpracovány v návaznosti na učivo RVP pro příslušnou věkovou skupinu, tvořivé, hravé a rozvíjející lektorské programy pak doporučujeme například pro mateřské školy, pro školní družiny, kroužky a zájmové útvary. Všechny programy nabízí žákům kromě vědomostí i zážitek a poznávání nového prostředí. Sbírkové předměty mají své příběhy a jejich prostřednictvím se žáci lépe učí a poznávají nové věci.

Programy s prvky interaktivity pro vás připravuje tým odborníků napříč vědními obory od archeologie, historie, etnografie a kunsthistorie k přírodním vědám včetně environmentální výchovy. Jsou připravovány zejména ke stálým expozicím jednotlivých muzejních objektů, ale i k aktuálním výstavám či událostem (Vánoce, Velikonoce, Den Země atd.). Muzeum v rámci programů nabízí využití rozsáhlých sbírek, které jsou autentickými doklady života místních lidí a podávají svědectví o okolní krajině, o regionu.

Pro učitele jsme připravili v letošním školním roce v rámci DVPP čtyři vzdělávací programy. Jejich cílem je otevřít muzeum škole a inspirovat učitele, nabídnout jim možnost odborného růstu i rozvoje v oblasti, která je zajímá.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Pracovníci Muzea Regionu Valašsko, p. o.

Koordinátor
Mgr. Jan Husák / progr. pracovník EVVO, dokumentátor
Jitka Plátková / programový pracovník


Ve stejném objektu (Zámek Vsetín) můžete navštívit:

Aktuální výstavy, akce a přednášky

Zbrojovka a městovýstavaZámek Vsetín21.3.10.6. 2017
Výstava / Muzeum regionu Valašsko, p. o. připravilo u příležitosti 80. výročí založení Zbrojovky Vsetín zajímavou výstavu, která Vás seznámí s historií továrny a připomene její význam pro rozvoj města.

Stálé expozice

  • ŽIVÁ PAMĚŤ REGONU - VÍCEOBOROVÁ MUZEJNÍ EXPOZICE:
  • Fenomén ohýbaného nábytku
  • Výroční a rodinné zvyky (o zvykosloví na Valašsku)
  • Pásli ovce Valaši (o valašské kolonizaci a salašnictví)
  • Neklidné časy (o valašských rebeliích a zbojnictví)
  • Podomácká výroba (o neřemeslné výrobě na Vsetínsku)
  • Vsetínské století páry (o průmyslové revoluci ve Vsetíně ve 2. pol. 19. stol.)
  • Moravský Edison (o Josefu Sousedíkovi)
  • V partyzánských horách (o protektorátu a odboji na Vsetínsku za 2. sv. války)
  • Templářský sklípek (replika rytířského sálu)