Výtvarná soutěž Nakresli rally!

Soutěž | Výtvarná soutěž Nakresli rally! | 15.listopad 20162.červenec 2017, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, bez bližší specifikace | #
Soutěž je doplněna programem pro školy

Valašská rally, to je hit!

Pojďme ji nakreslit

a pak jí zafandit!

Společnost JTRT pro s.r.o. ve spolupráci se Základní školou Vsetín-Sychrov 97 a za podpory společnosti Svarmetal Skotnice a Muzea regionu Valašsko, p. o. vyhlašuje u příležitosti konání 36. ročníku Valašské rally 2017, která se uskuteční ve dnech 24.–25. března 2017 v okolí Valašského Meziříčí a Kopřivnice, výtvarnou soutěž na téma Nakresli rally. Snahou organizátorů výtvarné soutěže je seznámit veřejnost s výtvarnou představou dětí a mládeže vsetínského, novojičínského regionu, ale i dalších oblastí České republice o Valašské rally, o rychlých autech a jejich posádkách či krajině, kterou soutěžní vozidla projíždějí. A také pocity Valašská rally, jež u nejmladší generace vyvolává, nebo o fair play v motoristickém sportu. To všechno ztvárněno klasickou či netradiční a zajímavou výtvarnou technikou.

Kategorie:
• mateřské školy
• základní školy
• střední školy
• kolektivní práce

Porota si vyhrazuje právo určit pořadí dle kteréhokoliv z výše uvedených kritérií.

Soutěžní práce zasílejte do 27. února 2017 na adresu: PhDr. Jaroslava Ševčíková, Základní škola Vsetín-Sychrov 97, 755 01 Vsetín. Soutěžní práce označte jménem a příjmením autora, věkem a kontaktním e-mailem. Zaslané práce zůstanou vyhlašovateli soutěže pro propagační účely.

Vítězové výtvarné soutěže, první tři místa v každé kategorii, budou vyhlášeni a ceny jim budou předány před startem rally. Z časově organizačních důvodů není zatím možné datum, čas a místo konkretizovat. Dá se ale předpokládat, že vyhlášení výsledků a předání cen spojené s vernisáží nejlepších prací se uskuteční v týdnu od 20. března 2017 v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí (pozvánky s přesným datem budou včas rozeslány; jako nejpravděpodobnější se v současné době ukazuje pondělí 20. března 2017). Sledujte ale, prosím, stránky organizátorů výtvarné soutěže (www.valasskarally.cz nebo www.zsvsetinsychrov.cz), kde bude přesný termín a místo vyhlášení vítězů avizováno nejpozději v druhé polovině února 2017. O vítězných pracích dostanou samostatně informaci i zúčastněné školy.

Vybraná výtvarná díla budou vystavena od 20. 3. do 2. 7. 2017 v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.

Porota:
Předsedkyně poroty:
PhDr. Jaroslava Ševčíková – Základní škola Vsetín-Sychrov 97

Členové poroty:
Mgr. Miriam Kamelandrová – JTRT pro s.r.o
Mgr. Jan Husák – programový pracovník Muzea regionu Valašsko

Těšíme se na Vaše práce a zveme Vás na vyhodnocení a výstavu!

Za kolektiv organizátorů
PhDr. Jaroslava Ševčíková a Mgr. Bohdana Šimčíková

Koordinátor
Mgr. Bohdana Šimčíková / programový pracovník, dokumentátor


Zaujala Vás tato soutěž? Zkuste si prohlédnout i další výstavy, přednášky či akce, které svým charakterem či osobou souvisí s událostí "Výtvarná soutěž Nakresli rally!".

Starší události podobného charakteru

V archivu se žádná podobná událost nenachází.

Další výstavy, akce a přednášky od souvisejících osob

Mgr. Bohdana Šimčíková
Dortová slavnost 2017akceZámek Kinských, Val. Meziříčí30.5.2.6. 2017
Akce / Oslavte s námi Den dětí!
Čus vydrus!výstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí16.5.24.9. 2017
Výstava / Výstava formou vtipného komiksu představuje život vyder a některých dalších obyvatel našich vod.
Kdo má domy mezi stromy?soutěžZámek Kinských, Val. Meziříčí9.12.5. 2017
Soutěž / Přírodovědná soutěž určená pro školní kolektivy
Den Země 2017akceAkce v terénu 20.4. 2017
Akce / Přijďte s námi oslavit Den Země!
Výstava Den Země – 22. dubenvýstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí4.30.4. 2017
Výstava / Malá výstavka věnovaná Dni Země.
Stromy jako domyvýstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí28.3.2.7. 2017
Výstava / Interaktivní výstava s přírodovědnou tematikou nabídne ukázky přirozeného prostředí, ve kterém žijí někteří savci, obojživelníci, hmyz i houby.