Soutěž Víš, s kým bydlíš?

Soutěž | Soutěž Víš, s kým bydlíš? | 14.17.listopad 2017, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, bez bližší specifikace | #
Soutěž je doplněna programem pro školy  /  Enviromentální střediska Modrásek

Máte rádi adrenalin a jste soutěživí? Zajímáte se o vše živé? Přijďte si prověřit své znalosti v přírodovědné soutěži a zapojte se do souboje mezi třídami a školami na Valašsku.

Soutěž tématicky navazuje na výstavu Žijí s námi a poodhalí vazby mezi člověkem a některými živočichy. Žáci se hravou formou seznámí se s živočišnými druhy, které žijí spolu s námi nebo v naší těsné blízkosti a dozví se z jejich života řadu zajímavostí.

Přihlaste do soutěže svou třídu! V rámci jednotlivých kategorií poměří své síly tříčlenná družstva. Kromě těchto týmů bude také oceněna i třída a škola s nejvyšším počtem získaných bodů.

Návaznost na školní výuku:

Soutěž je určena žákům 1. a 2. stupně ZŠ a vhodně doplňuje výuku přírodovědných předmětů. Navazuje na RVP v oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Člověk a společnost, naplňuje průřezová témata (Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova) a klíčové kompetence.

Pokud byste však nechtěli nic nechat náhodě, zúčastněte se ještě před soutěží lektorského programu Žijí s námi ,kde se dozvíte řadu potřebných informací.

Délka programu: 45 minut

Cena: 20 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

Soutěž objednávejte na tel: 734 236 279, email: zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Kde: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

Kdy: 14.–17. 11. 2017

Program vede: Mgr. Květa Zemanová

Koordinátor
Mgr. Květa Zemanová / programový pracovník, dokumentátor


Zaujala Vás tato soutěž? Zkuste si prohlédnout i další výstavy, přednášky či akce, které svým charakterem či osobou souvisí s událostí "Soutěž Víš, s kým bydlíš?".

Starší události podobného charakteru

V archivu se žádná podobná událost nenachází.

Další výstavy, akce a přednášky od souvisejících osob

Mgr. Květa Zemanová
Zámecké VánoceakceZámek Kinských, Val. Meziříčí26.11. 2017
Akce / Těšíte se na Vánoce? Zastavte se neděli 26. 11. 2017 od 14:00 na zámek Kinských ve Valašském Meziříčí.