Řemeslné dopoledne – Velikonoce

Akce | Řemeslné dopoledne – Velikonoce | 4.7.duben 2017, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, bez bližší specifikace | #
Akce je doplněna programem pro školy

Přijďte se seznámit s velikonočními zvyky a tradicemi, ochutnáme pučálku, připraveno je rovněž tematické tvoření.

Součástí programu je návštěva výstavy Velikonoce v muzeu

termín: 4.–7. 4. 2017, 8:00–14:00 hodin

• místo konání: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

• délka programu: 60´

• program je vhodný pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních a přírodovědných a předmětů

• program je přizpůsoben věku návštěvníků, navazuje na RVP, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat

• Vstupné pro školní kolektivy: žák MŠ/30 Kč; ZŠ/40 Kč; SŠ/40 Kč; pedagogický doprovod zdarma

Program po předchozím objednání na tel. 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Koordinátor
Bc. Romana Jančálková / programový pracovník, průvodkyně


Zaujala Vás tato akce? Zkuste si prohlédnout i další výstavy, přednášky či akce, které svým charakterem či osobou souvisí s událostí "Řemeslné dopoledne – Velikonoce".

Starší události podobného charakteru

V archivu se žádná podobná událost nenachází.

Další výstavy, akce a přednášky od souvisejících osob

Bc. Romana Jančálková
Zámecká velikonoční neděleakceZámek Kinských, Val. Meziříčí9.4. 2017
Akce / Přijďte si vyrobit tradiční zvykoslovné předměty či upéct obřadní pečivo.
Krajem pověstí a pohádekakceZámek Kinských, Val. Meziříčí7.10.3. 2017
Akce / Přijďte se seznámit s valašskými pověstmi a pohádkami
Prázdniny v muzeulektorský programZámek Kinských, Val. Meziříčí1.5.31.8. 2016
Lektorský program / Nabídka programů pro zájemce z řad mimoškolního a zájmového vzdělávání.