Přednáška "Fukušima po pěti a Černobyl po třiceti letech"

Přednáška | Přednáška "Fukušima po pěti a Černobyl po třiceti letech" | 8.duben 2016, Hvězdárna, Vsetín, bez bližší specifikace | #

V letošním roce si připomeneme smutná výročí dvou největších havárií jaderných elektráren. Přední český jaderný fyzik Vladimír Wagner nám v pátek 8. dubna 2016 od 18:00 hodin v přednáškovém sále vsetínské hvězdárny přiblíží příčiny těchto katastrof a jejich dopady na životy lidí.

Energie z jádra je jednou z cest k zabezpečení energetických potřeb moderní civilizace. Jako jediná je zatím schopna v plné šíři nahradit spalování fosilních paliv, které vede ke globálním změnám klimatu. Ale i ona má svá úskalí a rizika.

V dubnu 1986 došlo k explozi reaktoru jaderné elektrárny v ukrajinském Černobylu a v březnu 2011 pak silné zemětřesení a následná tsunami těžce poškodily japonskou elektrárnu Fukušima I. Obě tyto havárie jsou klasifikovány stupněm 7 na stupnici INES (The International Nuclear Event Scale - Mezinárodní stupnice jaderných událostí). Jedná se o nejvyšší stupeň a žádná jiná událost nebyla takto ohodnocena. Přednáška RNDr. Vladimíra Wagnera nám objasní příčiny těchto havárií, probere jejich dopady na životy lidí, seznámí nás s nejnovější situací v místech obou událostí a také ukáže, jak takové havárie ovlivňují postoje lidí ke špičkovým technologiím a zejména k energetice.

RNDr. Vladimír Wagner, CSc. vystudoval MFF UK v Praze. V Ústavu jaderné fyziky AV ČR se zabývá hlavně experimentálním studiem horké a husté jaderné hmoty při relativistických srážkách těžkých iontů. Mimo to přednáší studentům na pražské ČVUT. Je také naším předním popularizátorem vědy. V roce 2015 vydal knihu "Fukušima I poté - Cesta od havárie k rekonstrukci, důsledky a dopady pro Japonsko i svět".

Koordinátor
Ing. Martin Leskovjan / programový pracovník


Zaujala Vás tato přednáška? Zkuste si prohlédnout i další výstavy, přednášky či akce, které svým charakterem či osobou souvisí s událostí "Přednáška "Fukušima po pěti a Černobyl po třiceti letech"".

Starší události podobného charakteru

V archivu se žádná podobná událost nenachází.

Další výstavy, akce a přednášky od souvisejících osob

Ing. Martin Leskovjan
Týden otevřených dveří 2018 na Hvězdárně VsetínTýden otevřených dveříHvězdárna, Vsetín19.23.2. 2018
Týden otevřených dveří / Období jarních prázdnin patří na vsetínské hvězdárně již tradičně Týdnu otevřených dveří. Ve dnech od 19. do 23. února je připraven již jeho 26. ročník, který nabídne všem návštěvníkům pestrou směsici přednášek, videoprojekcí, exkurzí a pozorování.
Noc padajících hvězd 2017pozorováníHvězdárna, Vsetín12.8. 2017
Pozorování / V sobotu 12. srpna 2017 se od 21:00 do 23:00 hodin na naší hvězdárně uskuteční mimořádné večerní pozorování zaměřené na sledování meteorů neboli padajících hvězd.
Týden otevřených dveří 2017 na Hvězdárně VsetínTýden otevřených dveříHvězdárna, Vsetín13.17.2. 2017
Týden otevřených dveří / Jubilejní 25. ročník Týdne otevřených dveří je opět připraven na období jarních prázdnin. Ve dnech od 13. února do 17. února čeká na všechny malé i velké návštěvníky pestrá nabídka programů: videoprojekcí, exkurzí a pozorování.
Týden otevřených dveří na hvězdárně Vsetín 2016Týden otevřených dveříHvězdárna, Vsetín1.5.2. 2016
Týden otevřených dveří / Období jarních prázdnin patří na vsetínské hvězdárně již tradičně Týdnu otevřených dveří
Týden otevřených dveří na hvězdárně Vsetín 2015Týden otevřených dveříHvězdárna, Vsetín9.13.3. 2015
Týden otevřených dveří / Období jarních prázdnin patří na vsetínské hvězdárně již tradičně Týdnu otevřených dveří, který nabídne všem návštěvníkům pestrou směsici videoprojekcí,přednášek,besed,exkurzí a pozorování
Přednáška "Astronomické orloje"přednáškaHvězdárna, Vsetín7.11. 2014
Přednáška / přednáška přiblíží problematiku orlojů a dalších astronomických časoměrných zařízení