Krajem pověstí a pohádek

Akce | Krajem pověstí a pohádek | 7.10.březen 2017, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, bez bližší specifikace | #
Akce je doplněna programem pro školy  /  Enviromentální střediska Modrásek

Víte, s jakými nadpřirozenými bytostmi se můžete setkat na Valašsku? Kdo byla slibka a co prováděl světlonoš? Přijďte se seznámit s valašskými pověstmi a pohádkami. Připraveno je také tematické tvoření.

Součástí akce je komentovaná prohlídka výstavy Háčkované dějiny.

• termín: 7.–10. 3. 2017, 8:00–14:00 hodin

• místo konání: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

• délka programu: 60´

• program je vhodný pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních předmětů

• program je přizpůsoben věku návštěvníků, navazuje na RVP, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat

• program objednávejte na: 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Vstupné pro školní kolektivy: žák MŠ/30 Kč; ZŠ/40 Kč; SŠ/40 Kč; pedagogický doprovod zdarma

Koordinátor
Bc. Romana Jančálková / programový pracovník, průvodkyně


Zaujala Vás tato akce? Zkuste si prohlédnout i další výstavy, přednášky či akce, které svým charakterem či osobou souvisí s událostí "Krajem pověstí a pohádek".

Starší události podobného charakteru

V archivu se žádná podobná událost nenachází.

Další výstavy, akce a přednášky od souvisejících osob

Bc. Romana Jančálková
Zámecká velikonoční neděleakceZámek Kinských, Val. Meziříčí9.4. 2017
Akce / Přijďte si vyrobit tradiční zvykoslovné předměty či upéct obřadní pečivo.
Řemeslné dopoledne – VelikonoceakceZámek Kinských, Val. Meziříčí4.7.4. 2017
Akce / Přijďte se seznámit s velikonočními zvyky a tradicemi
Prázdniny v muzeulektorský programZámek Kinských, Val. Meziříčí1.5.31.8. 2016
Lektorský program / Nabídka programů pro zájemce z řad mimoškolního a zájmového vzdělávání.