Kdo má domy mezi stromy?

Soutěž | Kdo má domy mezi stromy? | 9.12.květen 2017, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, bez bližší specifikace | #
Soutěž je doplněna programem pro školy  /  Enviromentální střediska Modrásek

Jste soutěživí a hraví? Přijďte poměřit své síly v přírodovědné soutěži! Společně zjistíme, jaká je souvislost mezi stromy a živými organismy. Čeká Vás také poznávačka a zábavný praktický úkol. Soutěž se odehrává v interiérech výstavy Stromy jako domy.

Soutěž tematicky doplňuje výstavu Stromy jako domy – poodhalí souvislosti mezi stromy a živými organismy. Žáci se hravou formou seznámí se základními druhy dřevin, neopomeneme však ani povídání o lese jako významném biotopu naší krajiny. Soutěž je určena žákům 1. a 2. stupně ZŠ, kteří budou rozděleni do jednotlivých soutěžních kategorií dle věku.

Pokud byste však nechtěli nic nechat náhodě, zúčastněte se ještě před soutěží lektorského programu Stromy jako domy, kde se dozvíte řadu potřebných informací.

Návaznost na školní výuku:
• program je určen žákům 1. a 2. stupně ZŠ
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program navazuje na RVP, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění
průřezového tématu Environmentální výchova

Délka lektorského programu: 45 minut

Vstupné: žák ZŠ/20 Kč, pedagogický doprovod zdarma

Program vede: Mgr. Jitka Bradáčová

Program je součástí nabídky environmentálního střediska muzea Modrásek.

Program po předchozím objednání, lektorský program objednávejte na: Tel.: 734 236 279, e-mail: zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Koordinátor
Mgr. Bohdana Šimčíková / programový pracovník, dokumentátor


Zaujala Vás tato soutěž? Zkuste si prohlédnout i další výstavy, přednášky či akce, které svým charakterem či osobou souvisí s událostí "Kdo má domy mezi stromy?".

Starší události podobného charakteru

V archivu se žádná podobná událost nenachází.

Další výstavy, akce a přednášky od souvisejících osob

Mgr. Bohdana Šimčíková
Dortová slavnost 2017akceZámek Kinských, Val. Meziříčí30.5.2.6. 2017
Akce / Oslavte s námi Den dětí!
Čus vydrus!výstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí16.5.24.9. 2017
Výstava / Výstava formou vtipného komiksu představuje život vyder a některých dalších obyvatel našich vod.
Den Země 2017akceAkce v terénu 20.4. 2017
Akce / Přijďte s námi oslavit Den Země!
Výstava Den Země – 22. dubenvýstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí4.30.4. 2017
Výstava / Malá výstavka věnovaná Dni Země.
Stromy jako domyvýstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí28.3.2.7. 2017
Výstava / Interaktivní výstava s přírodovědnou tematikou nabídne ukázky přirozeného prostředí, ve kterém žijí někteří savci, obojživelníci, hmyz i houby.
Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže Nakresli rally!akceZámek Kinských, Val. Meziříčí20.3. 2017
Akce / Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže