Dortová slavnost 2017

Akce | Dortová slavnost 2017 | 30.květen2.červen 2017, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, bez bližší specifikace | #
Akce je doplněna programem pro školy

Oslavte s námi Den dětí! Jako dárek jsme pro Vás připravili komentovanou prohlídku výstavy Stromy jako domy a dort, který neodmyslitelně ke každé oslavě patří.

Přijďte si s Vaší třídou vytvořit originální dort ke Dni dětí. Každá třída dostane korpus s krémem, který ozdobí dle své fantazie. Cukrářská díla vyfotografujeme a následně tři nejoriginálnější dorty oceníme. Vlastnoručně vytvořený dort Vám následně naservírujeme v muzejní kavárničce, kde si jej vychutnáte u šálku voňavého kakaa. Součástí programu je prohlídka výstavy Stromy jako domy.

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávací oblasti Dítě a společnost
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat
• program je vhodný pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních předmětů

Délka programu: 60´

Vstupné: žák MŠ/30 Kč; ZŠ/40 Kč; SŠ/40 Kč; pedagogický doprovod zdarma

Lektorský program objednávejte na: 734 236 279, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Koordinátor
Mgr. Bohdana Šimčíková / programový pracovník, dokumentátor


Zaujala Vás tato akce? Zkuste si prohlédnout i další výstavy, přednášky či akce, které svým charakterem či osobou souvisí s událostí "Dortová slavnost 2017".

Starší události podobného charakteru

V archivu se žádná podobná událost nenachází.

Další výstavy, akce a přednášky od souvisejících osob

Mgr. Bohdana Šimčíková
Čus vydrus!výstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí16.5.24.9. 2017
Výstava / Výstava formou vtipného komiksu představuje život vyder a některých dalších obyvatel našich vod.
Kdo má domy mezi stromy?soutěžZámek Kinských, Val. Meziříčí9.12.5. 2017
Soutěž / Přírodovědná soutěž určená pro školní kolektivy
Den Země 2017akceAkce v terénu 20.4. 2017
Akce / Přijďte s námi oslavit Den Země!
Výstava Den Země – 22. dubenvýstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí4.30.4. 2017
Výstava / Malá výstavka věnovaná Dni Země.
Stromy jako domyvýstavaZámek Kinských, Val. Meziříčí28.3.2.7. 2017
Výstava / Interaktivní výstava s přírodovědnou tematikou nabídne ukázky přirozeného prostředí, ve kterém žijí někteří savci, obojživelníci, hmyz i houby.
Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže Nakresli rally!akceZámek Kinských, Val. Meziříčí20.3. 2017
Akce / Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže