Úvod / Projekty / Inovace v muzejní environmentální výchově

Inovace v muzejní environmentální výchově


Projekt s názvem „Inovace v muzejní environmentální výchově“ je zaměřen na zkvalitnění a zvýšení atraktivity environmentálně zaměřené nabídky Muzea, zejména lektorských programů a soutěží pro školy. Využíváním pořízených pomůcek dojde ke zlepšení znalostí a kompetencí cílových skupin v oblasti přírodního a kulturního dědictví Valašska, ekologických souvislostí a současných trendů v environmentalistice, zejména pak v oblasti ekosystémových služeb. Projekt obohatí a zpestří muzejní výuku o nové prvky e-learningu a fenomén youtuberů.

V rámci tvorby vznikne 5 interaktivních výukových celků s názvy: „Hmyz aneb valašská drobotina“, „Rozumíme ptačí řeči“, „Strom života“, „Valašské klenoty“ a „Příroda a její služby“. Tyto zajistí vyšší atraktivitu vzdělávacích akcí, zejména lektorských programů a soutěží. Budou vytvořeny také metodické listy pro lektory a evaluační listy pro učitele. Externě bude vyhotoveno 5 propagačně-edukačních videí souvisejících s tématy vzdělávacích celků, které budou následně umístěna na server YouTube.com a stránky Muzea regionu Valašsko, kde budou sloužit k vyšší publicitě projektu a zároveň budou využívány lektory pro vzdělávací akce Muzea. Externě budou také vyhotoveny ilustrace a grafické práce související s tvorbou videí a prezentací. V průběhu 1. čtvrtletí roku 2017 budou také nakoupeny drobné učební pomůcky (vábničky, šátky…), hardware (tablet / PC) a software (iSpringSuite), umožňující tvorbu interaktivních prezentací, včetně jejich exportu pro libovolná zařízení. Pořízený tablet / PC bude sloužit ke spuštění vytvořených videí, prezentací a dalších výukových programů. Od 2. čtvrtletí roku 2017 budou na základě vytvořených materiálů realizovány vzdělávací akce – lektorské programy a soutěže s environmentální tématikou.

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Dílčí výstupy projektu naleznete na zde:

KVÍZY:

http://media.muzeumvalassko.cz/mrv/media/modrasek/

http://media.muzeumvalassko.cz/mrv/media/najdi_zvire/

http://media.muzeumvalassko.cz/mrv/media/sluzby_krajiny/

http://media.muzeumvalassko.cz/mrv/media/zamecky_park/

http://media.muzeumvalassko.cz/mrv/media/ze_zivota_hmyzu/

http://media.muzeumvalassko.cz/mrv/media/znas_valassko/

http://media.muzeumvalassko.cz/mrv/media/houby/

VIDEA:

http://media.muzeumvalassko.cz/mrv/media/priroda_a_jeji_sluzby/

http://media.muzeumvalassko.cz/mrv/media/valasske_poklad/

http://media.muzeumvalassko.cz/mrv/media/ze_zivota_hmyzu_video/