Ing. Lucie Grohmanová, Ph.D.


Kontakt

Ing. Lucie Grohmanová, Ph.D.
ukončen pracovní poměr
Bývalí spolupracovníci

Adresa pracoviště

Muzeum regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí
Zámecká 3
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika

Tel: +420 734 236 279
Email:


GPS (lat,lon): 49.478874,17.968569

Představení

Vzdělání:
2001 – 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Fakulta lesnická a dřevařská, obor: Krajinné inženýrství, magisterské studium. Téma diplomové práce: Návrh o biotopy povodňového koryta a nivy řeky Bečvy pod Valašským Meziříčím.
2006 – 2012 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Fakulta lesnická a dřevařská, obor: Ekologie lesa, doktorské studium. Téma disertační práce: Hodnocení vlivu povodní na dynamickou fluviální sukcesní sérii nivních biotopů na příkladu řeky Bečvy.

Pozice:
kurátor - botanik

Praxe:
9/2015 – dosud Muzeum regionu Valašsko, p.o. – kurátorka/ botanička, odborná pracovnice
2012 – 2013 – CATTA POWER s.r.o., administrativní pracovnice
2011 – GEODIS spol. s.r.o., odborná asistentka obchodního oddělení
2010 – WELL Consulting, s.r.o., odborný pracovník (zpracování dokumentace EIA a projektů v oblasti životního prostředí, mapování v terénu, aj.)
2009 – Česká pojišťovna a.s., likvidátor pojistných smluv, brigádník
2007 – 2009 – Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta - technický pracovník pro výzkum

Specializace:
fytocenologie, dendrologie, ekologie a ochrana životního prostředí, systematická botanika, hodnocení vlivu povodní na dynamickou fluviální sukcesní sérii nivních biotopů na řece Bečvě.